Omroep- en Ontruimingssystemen

Connex telecom Omroep- en Ontruimingssystemen

Ontruiming

Ontruiming is maatwerk bij uitstek

In onze dagelijkse omgeving komen steeds grotere hoeveelheden mensen samen. In stations, stadions, kantorencomplexen, winkelcentra of gezondheidscentra. Wie hier grote groepen mensen efficiënt en effectief wil kunnen ontruimen, is aangewezen op een hoogwaardig ontruimingsysteem.

Connex Telecom B.V. levert hiervoor een grote verscheidenheid aan oplossingen. Centraal staat een complete range elektro-akoestische installaties conform EN 60849, NEN 2575 die zich onder meer lenen voor toepassing in scholen, winkelcentra, sportaccommodaties, ziekenhuizen, horeca, schepen, etc.
Voor vliegvelden, stations, e.d. wordt een breed pakket professionele installaties geleverd die de ontruimingsfunctie combineren met omroep-, en afstandsturingsmogelijkheden.

Connex telecom Omroep- en Ontruimingssystemen

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.

Connex telecom Omroep- en Ontruimingssystemen

Intercom industrie

Intercom voor snelle communicatie

Connex Telecom B.V. heeft vele intercomconcepten beschikbaar. Dit kan onder andere een eenvoudige oplossing binnen een gebouw of een fabriekshal zijn. Toepassingen van intercomnetwerken op industriële plants vragen echter een duidelijke visie en een overzichtelijke implementatie.

Connex telecom Omroep- en OntruimingssystemenIntercomnetwerken zijn vaak een toepassing of onderdeel van een omroep- of ontruimingsinstallatie waar ingeval van noodsituaties snelle communicatie is vereist. Dergelijke intercomnetwerken vragen kennis en de juiste oplossing. Connex Telecom B.V. heeft deze kennis en heeft een ruime ervaring opgedaan bij diverse projecten zoals op luchthavens, bij spoorwegen en op industriële plants.

De combinatie van intercom met ontruimingsinstallaties is een optie die in industriële omgevingen een perfecte oplossing is om in geval van dagelijkse communicatie of in noodsituaties, zowel binnen als buiten, specifieke productinvullingen kent.

De kennis en uitvoering van dergelijke (IP) netwerken is dan ook noodzakelijk om de veiligheid optimaal te kunnen garanderen.

Wilt u informatie over intercomnetwerken? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.

Connex telecom Omroep- en Ontruimingssystemen

Klokkennet

Klokkennetten zijn exact “On Time”

Connex telecom Omroep- en OntruimingssystemenVoor omgevingen waarin hoge eisen worden gesteld aan de tijdnauwkeurigheid en tijdsynchronisatie, levert Connex Telecom B.V. een omvangrijk pakket klokkennetsystemen.

De systemen vinden onder meer hun toepassing in het openbaar vervoer (spoorwegen, luchthavens, metro’s), energiebedrijven, ziekenhuizen, scholen en andere openbare gelegenheden, banken en verzekeringsmaatschappijen, telecommunicatie, radio- en televisiemaatschappijen en engineering bedrijven.

Connex telecom Omroep- en OntruimingssystemenTot het leveringsprogramma behoren naast elektronische en microprocessor-gestuurde klokken- en tijddistributiesystemen ook elektronische dataopslagsystemen en black-boxen alsmede mechanische precisieonderdelen. Met het klokkennetsysteem worden klokken beheerd, computers en LAN’s gesynchroniseerd, tijdinformatie geboden en elektronica tijdgestuurd geschakeld. Het klokkennetsysteem is modulair opgebouwd zodat voor iedere toepassingsomgeving een op maat gesneden oplossing kan worden geboden.

Vragen over een maatwerkoplossing? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.

Connex telecom Omroep- en Ontruimingssystemen

Omroep- en afstandsturingssystemen

Omroep- en afstandsturingssystemen

Wie in de dagelijkse wereld om zich heen kijkt, zal merken dat steeds groter wordende hoeveelheden mensen samenkomen.
De steeds imposantere stations en stadions, de omvangrijke kantoorcomplexen en openbare gelegenheden, nagenoeg overal lijkt deze trend zich voor te doen.

Om grote groepen mensen toch efficiënt te kunnen bereiken zijn -zeker in geval van nood- effectieve en hoogwaardige omroep- en afstandsturingssystemen een eerste vereiste.

Connex telecom Omroep- en OntruimingssystemenAls officieel partner van Wenzel Elektronik biedt Connex Systems hiervoor professionele oplossingen. De state-of-the-art producten, zoals het Multifunctioneel IP Communicatie Systeem (Elisa) worden aangevuld met kennis van en ervaring op het gebied van grootschalige omroep- en ontruimingsprojecten.

Het complete pakket professionele omroep- en afstandsturingssystemen wordt aangevuld met het ZMX-IP afstandsturingssysteem, dat veelvuldig wordt toegepast door nagenoeg alle Europese spoorwegorganisaties.

Toepassing van dergelijke systemen worden in de praktijk veelal via projecten gerealiseerd.

Kennis van alle aspecten die binnen deze projecten aan de orde komen, worden daarbij door Connex Systems gebundeld in een hecht projectteam, waarin klant, fabrikant én installateur nauw met elkaar samenwerken.

Connex telecom Omroep- en Ontruimingssystemen

Voor meer informatie zie http://www.connexsystems.nl/